Vacature dirigent

Het bestuur van Zanggroep Sparkle Velsen bestaat uit:

Voorzitter: Liesbeth Bloeme
Secretariaat: Cécile Habraken en Sacha van den Boomgaard
Penningmeester: Gerdi van Wijk
Bestuurslid / Communicatie: Mariël van der Pijl

Als u contact wilt opnemen met het bestuur kan dat via het secretariaat e-mail:zanggroepsparklevelsen@gmail.com of per onderstaand contactformulier.

Vacature dirigent Sparkle

Zanggroep Sparkle Velsen is een vrouwenkoor dat in 1997 is gestart. Het koor heeft 45 leden en zingt drie- tot vierstemmig. Het repertoire bestaat uit pop/musical/filmmuziek in diverse talen. Het koor streeft ernaar per jaar meerdere optredens te hebben, doet mee aan festivals en verzorgt gastoptredens. Daarnaast organiseert Sparkle eigen concerten. Het koor wordt bij optredens begeleid door een professionele pianist en beschikt over een eigen piano. Sparkle heeft een digitale muziekbibliotheek; er wordt geoefend met mp3. De repetities zijn op woensdagavonden van 20-22 uur. Door vertrek van de huidige dirigent (en oprichter) ontstaat er per 1 september 2023 de vacature voor Sparkle-dirigent.

Van de nieuwe dirigent wordt verwacht dat die

  • de opleiding voor dirigent heeft afgerond of in opleiding is.
  • een muzikale visie heeft op de toekomst van het koor.
  • ervaring heeft met het arrangeren van nummers of de ambitie heeft zich hierin te ontwikkelen.
  • betrokken is bij de vereniging en deelneemt aan verenigingsactiviteiten zoals de Sparkle-dag.
  • desgewenst deelneemt aan bestuursvergaderingen en adviseert over de ontwikkeling van het koor.
  • in staat is het huidige niveau te handhaven en aandacht heeft voor koorklank.
  • creatief is, initiatief neemt.
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden en digitaal vaardig is.

Procedure

De sollicitatietermijn sluit 15 juni 2023. Er is een gesprek met de sollicitatiecommissie na selectie op basis van de brieven. Proefdirecties zijn op 5 en 12 juli. Het streven is om voor eind juli de nieuwe dirigent bekend te kunnen maken. Sollicitaties kunnen per mail gestuurd worden naar zanggroepsparklevelsen@gmail.com.

Het honorarium is afhankelijk van ervaring en opleiding; de tarieven van Koornetwerk Nederland zijn daarbij het uitgangspunt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Liesbeth Bloeme, voorzitter van Sparkle (0610926820). Meer informatie over Sparkle is te vinden op www.sparklevelsen.nl en https://www.facebook.com/SparkleVelsen/

Lees hier onze privacy voorwaarden

WIL JE WETEN OF SPARKLE VELSEN VOOR JOU EEN LEUK KOOR IS?

Kom dan een keer langs om een avondje mee te zingen.
Tevens kan je een afspraak maken om ons te boeken voor een leuk optreden.